Nabídka služeb k Brita Professional

Naším cílem je poskytnout zákazníkovi plný servis a být mu spolehlivým partnerem. Nabízíme:

Konzultace

Vyjasníme, o jakou aplikaci půjde, protože každý spotřebič vyžaduje jiný typ filtru. Záleží na tvrdosti vody, jejím znečištění mechanickými částicemi, předpokládané spotřebě vody, atp. Díky široké nabídce filtrů jsme schopni řešit celou řadu instalací (podívejte se na příklady použití).

Dále upřesníme, jaké instalační práce bude zapotřebí provést. U komplikovanějších instalací k Vám vyšleme technika, který provede šetření na místě (měření tvrdosti vody, seznam instalaterských víceprací, nutnost osadit vodoměr atp.).

Cenová nabídka

Na základě předaných informací zašleme cenovou nabídku. Ta obsahuje popis prováděných prací a cenu včetně DPH, dopravy, montáže a materiálu. Vždy se snažíme o dosažení optimální ceny v kombinaci s požadovaným servisním intervalem (½ roku resp. 1 rok). Pokud je více možností řešení problému, předložíme více variant.

Montáž

Provedeme montáž a správné nastavení filtrů. Stanovíme servisní intervaly a zaneseme Vás do našeho systému. Ten sleduje, kdy je potřeba filtr vyměnit. Tyto údaje průběžně vyhodnocujeme, protože potřeby se mohou měnit - počáteční odhad spotřeby vody může být nepřesný anebo se potřeby změní v průběhu používání filtru (vzroste návštěvnost restaurace ap.). S Britou toto nepředstavuje žádný problém. Celý systém je navržen tak, aby se Vám vždy přizpůsobil.

Servis

Servis je samozřejmostí. Intervaly hlídáme za Vás a pružně reagujeme na mimořádné situace. Jste v naší péči.